Proč je sport pro děti důležitý?

Největším přínosem sportování dětí je bezpochyby rozvíjení jejich fyzických a duševních dovedností.

Díky obrovskému dosahu, bezkonkurenční oblíbenosti a základům pozitivních hodnot je sport jedním z největších vynálezu lidstva.  Je také mocným nástrojem, který překonává překážky a pomáhá nám cítit se dobře jak fyzicky, tak psychicky.

Sport přináší mnohé benefity také dětem: sportováním děti pilují své fyzické dovednosti a schopnosti, aktivně tráví čas, vytvářejí si sociální vazby, baví se, učí se, jak být součásti týmu a kolektivu, vytváří si zásady fair-play, zvyšují si sebevědomí a tak dále.

Jaké jsou přínosy sportování dětí?

Většina rodičů povzbuzuje své děti ke sportu, aby se naučily cítit svou hodnotu. Každé dítě může být dobré v nějakém sportu, ovšem může chvíli trvat něž „svůj“ sport najdou. Proto by měli rodiče být trpěliví a vést své dítě ke sportovní všestrannosti.

U Sportíků dbáme na důkladný všestranný sportovní rozvoj

Není žádná jiná věc, která umožňuje dětem rozvíjet pozitivní charakterové rysy a přijímat sportovní férové hodnoty, jako sport. Zde jsou výhody, které mohou plynout ze sportu:

  • Morální a charakterové principy, které se vytvářejí prostřednictvím fair play. Děti, které aktivně sportují, mohou být inspirací pro své okolí ve škole, sousedství nebo kroužcích a přivést tak ke sportu další děti nebo dospělé.
  • Kolektiv sportovního klubu umožňuje vytvářet přátelství. Kamarádství navázané právě při sportovním tréninku často překračují meze sportovního klubu a často trvají celý život.
  • Sport spojuje lidi na celém světě. Bez ohledu na jejich národnost, náboženství, kulturu, barvu pleti nebo společenské postavení.
  • Týmová práce a sociální dovednosti se nejlépe pilují ve sportu. Děti se naučí, že jsou součástí týmu, který vyžaduje, aby se zapojil každý člen týmu. Učí je k práci na společném cíli, sdílení výhry ale také je učí přijmout důstojně porážku.
  • Vnímání konkurence jak na hřišti, tak mimo něj jako příležitost k poučení se z úspěchu i neúspěchu. Často je neúspěch nebo prohra motivuje k dalšímu tréninku.
  • Děti se naučí respektovat autority, pravidla, své kolegy v týmu a také své protihráče.
  • Sport je také důležitým vzdělávacím prostředím. Četné studie ukazují, že děti, které se věnují sportu, mají lepší výsledky ve škole.
  • Sportovní zážitky pomáhají dětem vytvářet pozitivní sebevědomí.
  • Sportovní aktivity mohou také přispívat ke snížení stresu, zvyšování fyzické i psychické pohody. Stejně tak působí jako prevence proti kriminalitě mladistvých a agresivnímu a konfliktnímu chování. Úkolem sportu je udržet tělo v dobré kondici a mysl silnou a jasnou.

Není možné dostatečně zdůraznit, jak je důležité, aby se od dětem nevnucovala nerealistická očekávání a velmi těžko dosažitelné cíle od útlého věku. Děti by měly sportovat pro rozvoj svých fyzických a psychických dovedností, pro radost z pohybu, nikoli pro okamžité úspěchy a výsledky.

V opačném případě může mít nucení dítěte do sportu protichůdné účinky a vyvolat odpor ke sportu obecně.

Místo toho nechte své dítě si na sport nejdříve zvyknout, přijmout ho a začít ho mít rád tak, aby se stal součástí každodenního života. Výsledky, medaile, úspěchy a ceny mohou přijít později, i když vyžadují spousty tvrdé práce, obětí a disciplíny.

Pokud je dítě zapojeno do sportovních aktivit, je v prostředí, kde se snaží být co nejlepší, jak to jen jde. Zapojeny jsou všechny jeho smyly, pohybový aparát a intelektuální schopnosti. Skrze sport se dítě může naučit, jak překonávat překážky a výzvy, které mu přijdou do cesty.

A není to to, co všichni potřebujeme?